• MD119(航插导电滑环)

            MD 系列是转子和定子均带航空插头的滑环,方便装卸,更换和安装,省去焊线的...

    创作日期:2018-10-15 作者:滑环 浏览次数:317

最新滑环文章推荐