• MK43(4通道气/气电滑环)

          MK43系列是4通道气/气电滑环,旋转接头, 带G3/8牙,且可选同时通过功率动力线,...

  2018-09-20 苏州默孚龙 128

 • MK41(4通道气/气电滑环)

          MK41系列是4通道气/气电滑环,旋转接头, 带G1/8牙,且可选同时通过功率动力线,...

  2018-09-20 苏州默孚龙 154

 • MK23(2通道气/气电滑环)

          MK23系列是2通道气/气电滑环,旋转接头, 带G3/8牙,且可选同时通过功率动力线,...

  2018-09-20 苏州默孚龙 140

 • MK21(2通道气/气电滑环)

          MK21(纯气动旋转接头)尺寸图 2进2出G1/8牙 选型表 MK21(纯气动旋转接头)尺寸...

  2018-09-20 苏州默孚龙 178