• MPCB050 PCB滑环

          MPCB050系列超薄盘式滑环,创新性使用PCB基材,最薄可达5.8mm, 采用超薄超硬镀...

  创作日期:2018-10-15 作者:滑环 浏览次数:246

 • MPCB038 PCB滑环

          MPCB038系列超薄盘式滑环,创新性使用PCB基材,最薄可达5.8mm, 采用超薄超硬镀...

  创作日期:2018-10-15 作者:滑环 浏览次数:138

 • MPCB025 PCB滑环

          MPCB025系列超薄盘式滑环,创新性使用PCB基材,最薄可达5.8mm, 采用超薄超硬镀...

  创作日期:2018-10-15 作者:滑环 浏览次数:267

 • MPCB012 PCB滑环

          MPCB012系列超薄盘式滑环,创新性使用PCB基材,最薄可达5.8mm, 采用超薄超硬镀...

  创作日期:2018-10-15 作者:滑环 浏览次数:183